jarekkozikowski

511 tekstów – auto­rem jest ja­rek­ko­zikow­ski.

al­ko­hol nie zwal­nia głowy od trzeźwe­go myślenia 

myśl • 5 lutego 2018, 22:05

nie ma

brak mi słowa
które rzu­ciłbym na wiatr
by dnia
drugiego
powróciło myślą
w różowych obłokach
uniosło swój niedo­syt na sąd ostateczny
i wróciło pełnym
słowem zwanym
zaufania
nie ma ta­kich słów
jest tylko
wiara 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 26 stycznia 2018, 22:50

kolęda

za­pukała pier­wsza gwiaz­dka
w drzwi serduszka
ucie­szyła swą no­winą
na­rodzin maluszka
Bóg sie rodzi głoście ra­dość
wszys­tkim wkoło
niech pieśń niesie nutę piękną
i wesołą

pośród ciepła ludzkich dłoni
bi­je wiara
miłość wiel­ka nieśmiertelna
jak świat stara
dziecię niesie odnowienie
ludzkiej mocy
która da­rem da­rowa­nia
budzi się tej nocy

przyklęknij­my wszys­cy myślą
narodzenia
niech roz­grze­je nasze ser­ca
i sumienia
dziel­my miłość jak opłatek
w naszym domu
by miłości w całej Polsce
nie brakło nikomu 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 26 grudnia 2017, 17:17

kim jestem

kto ty jesteś
jes­tem tym
który głową sięga szczy­ty
marzeń

ja­ki kraj twój
ziemia ojców mych
ka­leczo­na myślą zdarzeń

gdzie twój znak
złotym cieniem krąży
na niebiosach

czym rodzi­na twa
łąką na czer­wo­nym tle
o białych kłosach

gdzie ojczyzna
w ser­cu
które dum­nie kroczy

jak błyszczący księżyc
w środ­ku dnia
po ciem­nej nocy

czym zroszona
deszczem chwały
czym w twym sercu
orłem białym

czy w nią wierzysz
tak
jak w Bo­ga na niebie
czy ją kochasz
sercem
jak samego
siebie 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 października 2017, 18:36

kochanie

miłość
to sen
ut­ka­ny światłem nocy
luk­ro­wym kon­we­nan­sem
w za dużych
marzeniach
dziec­ko uk­ry­te w puchu
ocean dobroci
jabłko które zapachem
pośród drzew
dojrzewa
miłość
to ukojenie
nie naz­wa­nych wspomnień
słońce
tańczące w brzasku
za­dość uczy­nienia
krop­la co śpie­szy oddech
od­ruchem dobroci
i co noc puka
szeptem
w objęcia spełnienia 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 września 2017, 20:44

rzeka

światło zgasło
a przedział wstrzy­mał za­kop­co­ny oddech
ile trze­ba by zak­wit ból
płaczem
płynących myśli
na pe­ronie jak lam­py
uciekają chwile
I tyl­ko w głowie
tak tak
tak tak
tak tak
ra­no ruszył powiew
czas od­liczać życie
snem co za i przeciw
sta­wia głos do pionu
od­dycha zapomnieniem
na wrarzeń błękicie
i brzęczy wokół głowy
tak tak
tak tak 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 września 2017, 20:45

nie pytaj

jak płaszcz na me ra­miona
os­nuło się niebo
przeszy­te hu­kiem śmierci
od deszczu po wiatr
nie py­taj mnie gdzie miłość odeszła
dlaczego
tak dziw­nie Bóg urządził
ten nasz słod­ki
świat

nie py­taj mnie o radość
która [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 20 lutego 2017, 18:04

szcze­rość to pier­wszy krok do samotności 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 stycznia 2017, 21:30

życie to stud­nia pełna pus­tych marzeń 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 stycznia 2017, 15:38

rodząc się Po­lakiem nie można nau­czyć się żyć jak An­glik i um­rzeć ja­ko Niemiec 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 grudnia 2016, 22:21
jarekkozikowski

ja nie piszę wierszy ja je odnajduję w sobie i zapisuję

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

jarekkozikowski

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

8 lutego 2018, 12:13kati75 sko­men­to­wał tek­st alkohol nie zwal­nia głowy [...]

6 lutego 2018, 09:52$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st alkohol nie zwal­nia głowy [...]

5 lutego 2018, 22:05jarekkozikowski do­dał no­wy tek­st alkohol nie zwal­nia głowy [...]

26 stycznia 2018, 22:50jarekkozikowski do­dał no­wy tek­st nie ma 

26 grudnia 2017, 22:21piórem2 sko­men­to­wał tek­st kolęda

26 grudnia 2017, 17:17jarekkozikowski do­dał no­wy tek­st kolęda

14 października 2017, 20:27piórem2 sko­men­to­wał tek­st kim jes­tem

14 października 2017, 18:40jarekkozikowski sko­men­to­wał tek­st kim jes­tem

14 października 2017, 18:36jarekkozikowski do­dał no­wy tek­st kim jes­tem

22 września 2017, 22:54RozaR sko­men­to­wał tek­st kochanie